top of page

KOSTHALDSVEILEDNING
 

Kvifor investere i veiledning innan kosthald? 

 

Med eit gunstig kosthald kan ein oppnå ein rekke helsefordelar. 

Ein kan oppretthalde ein gunstig hormonbalanse, forebygge/bedre livsstilssjukdommar, få stabilt blodsukker, meir energi, betre søvn, endra kroppssamensetning, vektreduksjon, betre fordøyelse, mindre vondt/dårleg/luft i magen, jamnare humør, betre immunforsvar, færre betennelsar og lista er lang... 

 

Les meir om kosthaldsveileiaren vår her.

PRISAR

 

549 kr pr time for 1 person

649 kr pr time for 2 personer

749 kr pr time for 3 +

Ein sunn livsstil er ein sum av mange variablar, og ernæring er ein stor del av dette reknestykket. Alt me puttar i munnen, påverkar oss på ulike måtar og tidspunkt, på godt og vondt.

 

Produsentar og daglegvarebutikkar produserer og tilbyr meir og meir ferdigmat. Dette gjer at det vert vanskelegare for oss forbrukarar å få tak i rein, naturleg mat. Heldigvis finst det framleis mange gode matvarer som ein kan laga gode, næringsrike og raske måltid av. 

 

Me er opptatt av balanse, gode og sunne alternativ og matglede. For dei fleste bør kosthaldet inngå i ein 

kontinuerleg livsstil i stadan for ein periodisk diett/kur. 

 

Med mi utdanning og erfaring kan eg gje deg råd, tips og rettleiing om kva ein bør, "må" og kan eta, ut i frå den retningen du sjølv ønsker å gå i. Eg har altså fokus på rein og næringsrik mat som er med på å gje deg livsnødvendige næringsstoff, vitamin og mineral.

 

Eg kan rådgje innanfor ulike kosthaldsretningar.

KOSTHALDSKURS


Ta kontakt for meir informasjon.

bottom of page