top of page

MEDLEMSKAP

I tillegg til månadsprisar kjem eingangssummane på kr 100 for adgangsbrikke og kr 100 i innmeldingskostnader.

 

Ungdom under 18 år som ynskjer å bli medlem, treng foresattes oppmøte og signatur ved innmelding, samt at ein foresatt må stå som betalar ved avtalegiro og faktura.

 

Alle medlemskap med binding inkluderar alle spinningtimar og gruppetimar i på senteret og i gymsalen på Uggdal skule..

Du kan også kjøpa gåvekort hos oss.

 

ORDINÆRT MEDLEMSKAP
369 kr pr mnd avtalegiro (12 mnd binding)
399 kr pr mnd avtalegiro (6 mnd binding)

 

PENSJONIST/UFØRETRYGDA/OFFSHORE
299 kr pr mnd avtalegiro (12 mnd binding)
329 kr pr mnd avtalegiro (6 mnd binding)

 

STUDENT (m/gyldig studentbevis) 
299 kr pr mnd avtalegiro (6 mnd binding)
Frå og med 15 år.

 

MÅNADSMEDLEMSKAP ORDINÆRT
(utan binding)

499 kr pr mnd
Inkluderar adgang i ordinær opningstid.
Gratis spinning og gruppetimar i Grendatun.

UNGDOM

Ungdom 13 -14 år

Gratis trening saman med foresatte som er medlem.
NB! Foresatte må vera i same rom.

DROP-IN GRUPPETIMAR
60 kr for drop-in.
500 kr for klyppekort med 10 klypp.

HYTTE- OG FERIEMEDLEMSKAP
(utan bindind)

279 kr pr mnd
Utan binding

HYTTE- OG FERIEMEDLEMSKAP
149 kr pr mnd (12 mnd binding)
 

SAMBUAR/EKTEFELLE (til eit allereie medlem)
299 kr pr mnd avtalegiro (12 mnd binding)
329 kr pr mnd avtalegiro (6 mnd binding)

 

VEKEDAGAR 
299 kr pr mnd avtalegiro (12 mnd binding)
329 kr pr mnd avtalegiro (6 mnd binding)

Adgang mellom måndag kl 05.30 – fredag kl 23.00

HELGER 
Adgang mellom fredag kl 15.00 – søndag kl 23.00
199 kr pr mnd avtalegiro (12 mnd binding)

MÅNADSMEDLEMSKAP STUDENT/PENSJONIST
(utan binding)

399 kr pr mnd
Inkluderar adgang i ordinær opningstid.
Gratis spinning og gruppetimar i Grendatun.

BEDRIFT 
Me har gode bedriftstilbod.

Ta kontakt for meir informasjon.

 

DROP-IN STYRKESAL
99 kr pr gang
849 kr for klyppekort med 10 klypp.
Tilgang til styrkesalen i forbindelse med spinningstider,
annonserte tider eller etter avtale.
Eigen adgangsbrikke kan kjøpast for kr 100.

FAMILIEMEDLEMSKAP
999 kr for opp til 4 medlemmer.
100 kr ekstra pr pers utover dette.
(Gjelder kun kjernefamilie)
kjernefamilie)

Betaling via avtalegiro, VIPPS, faktura.
Betaling med bankkort etter avtale.

bottom of page